Sjukvårdsfarmaci

Föreningen för sjukvårdsfarmaci bildades 1940 och är sedan 1980 en sektion inom Apotekarsocieteten med ca 340 medlemmar.

Sektionen för Sjukvårdsfarmaci fungerar som expertorgan åt Apotekarsocieteten i vetenskapliga och yrkesmässiga frågor och bidrar med idéer till och utformningen av program för bl.a. temadagar, nordiska och andra internationella kongresser samt lokala aktiviteter.

Vi verkar för dialog i alla typer av frågor som rör sjukvårdsfarmaci och klinisk farmaci. Vi deltar i internationella sammanhang bland annat genom aktivt deltagande i European Association for Hospital Pharmacy’s (EAHP) verksamhet och nordiskt nätverk för klinisk farmaci.

EAHPs statements för sjukhusfarmaci i Europa

Mer information om certifiering i klinisk farmaci

Kontakt

Johanna Orraryd, Styrelsens kontaktperson
johanna.orraryd@regionostergotland.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
23 maj 2017maj
23
Kvalitetsregister för forskning 2017
1Arlanda
23 maj 2017maj
23
Studiebesök på Apotea – FULLBOKAT!
Norra Mälarkretsen
MorgongåvaNorra Mälarkretsen
30 maj 2017maj
30
Antibiotikaresistens – en tyst Tsunami
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen

Se fler →