Tillbaka
Nyheter

Utlysning inom området biomarkörer/New open call regarding biomarkers

2015-07-02

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife)

Välkomna att skicka in ansökan senast 2015-09-10 14:00

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science.

In English http://swelife.se/calls/ Last application date is 2015-09-10 at 14:00

 

Denna utlysning syftar till att öka patientnyttan inom området prediktiva eller prognostiska biomarkörer inom behandlingen av tumörsjukdomar. Projekt som får bidrag ska ha ett tydligt angreppsätt (tekniskt, vetenskapligt, patientens flöde i vården etc.) för en lösning på ett erkänt problem. Det kan handla om lösningar före behandling (screening, tidig diagnostik, förfinad diagnostik) eller under behandling (val av behandlingsstrategi, monitorering, optimerad behandling).

Läs mer om ansökan mm här