Tillbaka
Nyheter

Jenny fick pris för upptäckt av förgiftningsrisk

2021-11-24
Jenny Larsson fick priset för Bästa kundinsats på apotek 2021.

Idag på Apoteksdagen delades priset för bästa kundinsats på apotek ut till Jenny Larsson. Pristagaren, som var en av få som var närvarande fysiskt under dagen, fick ta emot diplom och blommor av sektionen för öppenvårdsfarmacis ordförande Carin Svensson.

Motiveringen lyder: Priset för bästa kundinsats 2021 går till receptarien Jenny Larsson på Apotek Hjärtat ICA Maxi, Hälla i Västerås, som i sitt kundmöte visade på stor farmaceutisk kompetens och omsorg för kunden hon hade framför sig. Jenny agerade professionellt och uppmärksammade genom kunddialogen en potentiell paracetamolförgiftning. Kunden hade nämligen upplevt stora smärtor under ett par dagar, vilket hade resulterat i en felaktig läkemedelsanvändning. Situationen hanterades på ett tryggt sätt av henne. Jenny gick också steget längre i sin yrkesroll. Hon valde att inte bara förklara för kunden om situationens allvar, och därmed lägga tillbaka ansvaret i kundens händer, utan Jenny bestämde sig för att involvera Giftinformationscentralen via telefon. Detta bidrog till att förstärka hennes budskap om att kunden måste söka sjukvård akut vilket också skedde. Jennys agerande belyser också vikten av samarbete mellan farmaceuter och andra myndigheter för att säkerställa god läkemedelsanvändning.

Utmärkelsen Bästa kundinsats medför också en prissumma på 15000 kronor.