Tillbaka
Nyheter

Fyra frågor till Kristina Jern om stipendier

2023-05-10

Många har sökt stipendier via Apotekarsocieteten och för de utvalda väntar snart en utbetalning. Kristina Jern berättar om hur du ökar dina chanser att få stipendium för att skaffa dig nya kunskaper.

Var det många som sökte i våras?
Ja, det är glädjande att många känner till våra stipendier och söker. I år har över 500 ansökningar inkommit till de olika stiftelserna och vi har beviljat stipendier för ca 3,5 mkr.

Kan du ge exempel på några vanliga ändamål som de sökande får stipendium beviljat för?
Många söker för konferenser och utbildningar inom det farmaceutiska området, där nätverkande och kompetenshöjande insatser sker. Det är populärt att söka för att åka på FIP-kongressen, som till hösten sker i Brisbane Australien.

Det är också vanligt att söka för utbildningar som ges av Läkemedelsakademin men även för inkomstbortfall vid vidareutbildningar på farmaceutiska universitetet, till exempel magisterprogram i klinisk farmaci eller fördjupad farmakoterapi.

Är det någon särskild grupp där det finns utrymme för fler sökanden?
Ja jag ser gärna att fler som arbetar på apotek söker våra stipendier och det finns även stipendier som receptarier och studerande kan söka. De största beloppen som delas ut är dock för apotekare, utifrån stiftelsens krav.

Har du några tips inför nästa utlysningsperiod?
Missa inte att återrapportera till oss när du använt ditt stipendium och om du av något skäl inte önskar nyttja stipendiet meddela även det till oss! Tyvärr blir några besvikna vid varje utlysning då de inte beviljats nytt stipendium på grund av att de missat att kontakta oss med nödvändiga uppföljningsuppgifter.

Viktigt är även att läsa instruktioner så ansökan blir fullständig, vilket oftast innebär dokumentation som styrker din utbildning/legitimation.

Vi rekommenderar förstås också att betala sin medlemsavgift eftersom medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid liknande meriter.