Tillbaka
Nyheter

Festligt firande när föreningen fyllde femtio!

2021-09-06

I ett jubileumssmyckat bibliotek gick Apotekarsocietetens 50 års-firande av stapeln den 1 september. Dagen, eller snarare eftermiddagen, inleddes med ett välkomsttal av föreningens ordförande Märit Johansson innan det blandade programmet tog vid. Jubileumsdagen direktsändes för deltagande online medan de medverkande i programmet befann sig på plats på Wallingatan.

Efter välkomsthälsningen intervjuade Läkemedelsvärldens nyblivna chefredaktör, Helene Wallskär, en av föreningens mest erfarna medlemmar, Leif H. Eklund, som också var vd för Apotekarsocieteten 1971 då staten tog över apoteken och Apotekarsocieteten som ideell förening bildades. Dagen bjöd också på intressanta nedslag i några av de vetenskapliga sektionernas verksamheter, liksom i utvecklingen i Läkemedelsakademin samt Läkemedelsvärlden.

Många lyssnade säkert spänt när föreningens nya vd, Robert Kronqvist intervjuades om sina första intryck av verksamheten och hur han vill utveckla den framåt.

Ett litet firande i firandet blev det när Apotekarsocietetens senaste hedersledamöter, Anne Hiselius och Björn Lindeke, uppmärksammades med blommor, diplom och ett livslångt medlemskap i föreningen.

Intressanta nyheter förmedlades också när Richard Bergström, apotekare och för många känd som Sveriges vaccinsamordnare, Eva Sjökvist Saers, också apotekare och bland annat tidigare ordförande för Apotekarsocieteten samt Caroline Ingre, ALS-forskare och specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, delade med sig av sina tankar och exempel från sina verkligheter. I ett efterföljande samtal, där också Apotekarsocietetens vd Robert Kronqvist deltog, diskuterades Sveriges roll som läkemedelsnation de kommande 50 åren och Apotekarsocietetens roll däri.

Läs ett längre referat från jubileumsdagen i Läkemedelsvärlden.