Tillbaka
Nyheter

Apotekarsocieteten på DN debatt

2015-06-02

För patientsäkerheten. Vi ska kunna lita på att läkemedel i vården är ­dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Därför är det av största vikt att läkemedelslagstiftningen även i fortsättningen kräver vetenskaplig grund för de produkter
som används i vården, skriver Apotekarsocietetens VD Karin Meyer samt medlemmarna Joakim Söderbergh och Sonny Larsson. Läs mer
Karin Meyer i Dagens Eko 17 maj kl 12.30 7 min in. Lyssna