Hur kommer den nya europeiska HTA lagstiftningen att fungera?

Apotekarsocieteten Wallingatan 26 A, Stockholm, Sverige
Hybrid Hybrid Evenemang

I januari 2025 träder den nya HTA lagstiftningen i kraft. Med en tvingande partiell HTA utredning på EU-nivå som sker parallellt med godkännandeansökan till EMA kommer den att påverka hur läkemedelsföretag planerar sin läkemedelsutveckling för att kunna uppfylla även HTA-myndigheters databehov i tid. Sigrid Klaar från NDA Group är tidigare onkologiutredare på Läkemedelsverket och rådgivare […]

Skaffa Biljetter Gratis – 500kr