Laddar Evenemang
Hybrid Hybrid Evenemang

Hur kommer den nya europeiska HTA lagstiftningen att fungera?

I januari 2025 träder den nya HTA lagstiftningen i kraft. Med en tvingande partiell HTA utredning på EU-nivå som sker parallellt med godkännandeansökan till EMA kommer den att påverka hur läkemedelsföretag planerar sin läkemedelsutveckling för att kunna uppfylla även HTA-myndigheters databehov i tid.

Sigrid Klaar från NDA Group är tidigare onkologiutredare på Läkemedelsverket och rådgivare till TLV med stor kunskap om HTA-lagstiftningen.
Här ger hon en allmän introduktion till HTA (health technology assessment) följt av en detaljerad genomgång av HTA-lagstiftningens syfte, dess komponenter och hur det kommer att fungera.

Tid & plats

Den 19 juni Wallingatan 26 A

Kl. 17.00 Kaffe & smörgås
Kl. 17.30 Föreläsning startar

Digitalt via zoom
Kl 17.30

Sista anmälningsdag till Wallingatan är den 16 juni

Sista anmälningsdag till Zoom är den 18 juni

Varmt välkommen önskar sektionen för Regulatory Affairs!