”Vad hände på FN:s högnivåmöte om antibiotikaresistens – och vad händer sedan”?

Apotekarsocieteten Wallingatan 26 A, Stockholm, Sverige
Hybrid Hybrid Evenemang

Vi måste börja använda antibiotika på ett klokare sätt så att resistensensutvecklingen bromsas, forska fram nya antibiotika och förebygga infektioner genom vaccin och hygien. Sverige ligger i framkant med kampen mot antibiotikaresistens men hur har vi lyckats påverka i FN, vad kom fram under FN-mötet och vilken betydelse kan det få i Sverige och världen? […]

Skaffa Biljetter Gratis – 500kr