Laddar Evenemang
Hybrid Hybrid Evenemang

”Vad hände på FN:s högnivåmöte om antibiotikaresistens – och vad händer sedan”?

Vi måste börja använda antibiotika på ett klokare sätt så att resistensensutvecklingen bromsas, forska fram nya antibiotika och förebygga infektioner genom vaccin och hygien. Sverige ligger i framkant med kampen mot antibiotikaresistens men hur har vi lyckats påverka i FN, vad kom fram under FN-mötet och vilken betydelse kan det få i Sverige och världen? Vi tar tempen på den globala situationen och belyser vilka fortsatta nationella satsningar som görs i Sverige på olika nivåer.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden

Moderatorer: Helene Wallskär, medicinjournalist, chefredaktör, Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare

Program

Hur arbetar Sverige och vad kom fram under FN:s högnivåmöte? Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör

Vad kan mötet få för betydelse för den globala utvecklingen? Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och grundare av ReAct

Hur går arbetet i den svenska vården, de viktigaste framgångarna? Strama, Thomas Tängdén, specialist i infektionsmedicin, ordförande Strama, Akademiska sjukhuset.

Nya grepp och satsningar i Sverige och internationellt. Läkemedelsverket, Katarina Lönnqvist, samordnare antibiotikaresistens & projektledare RAGNA

Tid & Plats

23 oktober, Wallingatan 26 A / Zoom

Kl. 08.30 mingel med fika

Kl. 09.00 Föreläsning startar

Sista anmälningsdag till Wallingatan är den 20/10
Sista anmälningsdag till Zoom är den 22/10

Varmt välkommen önskar Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden!