Inställt REK-Cocktail 2024

Hotel Scandic Billingen Trädgårdsgatan 10, Skövde

Välkommen till föredrag av Annika Edholm, Västra Götalandsregionen om REK-listan 2024. Styrelsen för Västgötakretsen bjuder till en föreläsning och diskussion om REK-listan 2024. REK-listan framställs på uppdrag av Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen till de regionala terapigrupperna som utarbetar medicinska riktlinjer inom områden som bedöms strategiskt viktiga ur läkemedels- eller kostnadssynpunkt. Under kvällen får vi lyssna […]

Skaffa Biljetter Gratis – 500kr