Tillbaka
Notified - Nyheter

Utredning missar apotekens roll i en god och nära vård

2020-08-25

Apotekarsocieteten lyfter i sitt remissvar till utredningen ”God och nära vård” öppenvårdsapotekens betydelse för en välfungerande vårdkedja. Detta särskilt som utredningen belyser vikten av ett proaktivt förhållningssätt för att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen.