Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Samarbete för fördjupad farmaceutisk kompetens

2015-04-29

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och Apoteket inleder ett samarbete för att säkra aktuell och fördjupad kompetensutveckling för farmacevter.

Samarbetet innebär att samtliga farmaceuter inom Apoteket får tillgång till e-utbildningar inom farmakoterapi och ett nyhetsbrev. Farmakoterapiutbildningarna fokuserar på fyra terapiområden under 2015; akne, hjärtsvikt, psoriasis samt förmaksflimmer. Nyhetsbreven speglar det senaste inom läkemedelsområdet och inkluderar främst nya läkemedel, nyheter från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV och EMA. Här återfinns sådant som ändrade indikationer, nya beredningsformer, dosförändringar, förändringar i regelverket m.m.

? Vi är väldigt glada att samarbeta med Apoteket, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Apoteket är en viktig kund för oss och vi ser detta som starten på ett långsiktigt samarbete kring utbildning. Läkemedelsakademin har idag de flesta apoteksaktörerna som kunder och med våra utbildningar får vi förmånen att säkra kompetensutvecklingen inom farmakoterapi även för Apotekets medarbetare. Farmacevterna på apotek är en viktig del av vårdkedjan och med sin kompetens och kunskap bidrar de starkt till en bättre läkemedelsanvändning.

? Det är viktigt att kunderna ska känna sig trygga med de råd och expertis de möts av när de kommer till apoteket. Farmacevter behöver regelbunden påfyllnad och fördjupning bland annat inom regelverken eller olika terapiområden. I synnerhet för att möta kunderna utifrån de behov de har, men även för att känna sig trygga i sin yrkesroll. Därför är detta samarbete viktigt för oss, säger Ann Carlsson vd i Apoteket.

För mer information kontakta

Karin Meyer 08-723 50 61. VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Eva Fernvall 010-447 5074, Kommunikationsdirektör i Apoteket
eva.fernvall@apoteket.se

Annika Tengvall
08-723 50 47, Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se