Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Rosenöpriset 2014 till Jenny Pedersen

2014-10-02

Rosenöpriset 2014 tilldelas Jenny Pedersen från
Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet för hennes avhandling ?ATP-binding-cassette
transporters in biliary efflux and drug-induces liver injury?. Jenny
disputerade den 6 september 2013 och är sedan oktober förra året på post doc på
The Hamner Institutes for Health Sciences, North Carolina på ett stipendium
från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, en av Apotekarsocietetens
forskningsstiftelser.

Jenny fick priset i konkurrens med totalt åtta avhandlingar
med följande motivering: ??Jenny Pedersen har i sin avhandling
uppvisat en mycket god förmåga att förmedla vetenskap och resultat. Jenny
Pedersens avhandling belyser värdet av systematiskt insamlande och
modell-baserad analys av stor mängd information. Avhandlingen har resulterat i
metoder som är direkt applicerbara i tidig läkemedelsutveckling för att
förutsäga risken för interaktion mellan läkemedel och transportproteiner som
ett indirekt mått för risk för oönskade läkemedelseffekter. Detta kan därmed ge
möjlighet till effektivare utveckling av nya och säkrare läkemedel.

– Det
är extra roligt att Jenny fick priset då en annan av våra kommittéer tidigare
gett henne ett av våra post doc-stipendier, säger Apotekarsocietetens VD Karin
Meyer.

Rosenön
Award delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom
Apotekarsocieteten till årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt
universitet det senaste året, för att stimulera forskning inom områdena läkemedelsmetabolism,
farmakokinetik och/eller farmakodynamik och har delats ut sedan 2004. Prissumman
är 30?000 kronor och sponsras av AstraZeneca.

Jenny kommer
att ta emot priset under ?13th symposium on pharmacokinetics and drug
metabolis: Oligonucleotide-based therapeutics- New challenges in evaluating
pharmacokinetic, pharmacodynamic and safety properties?, 16-17 mars 2015 i
Mölndal.

Avhandlingen med ISBN 978-91-554-8702-7, finns att läsa
via länken:
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:641249

För ytterligare information:

Lilian Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se
Telefon 08?723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 ? 723 50 42