Tillbaka
Notified - Nyheter

Rekordsiffror för Apotekarsocieteten

2019-02-04

Allt fler söker sig till Apotekarsocietetens kompetenshöjande aktiviteter. Under 2018 nåddes rekordsiffror för deltagande i arrangemang kring högaktuella ämnen som vacciner och antibiotikaresistens. Ökningen gäller evenemang över hela landet.Totalt steg antalet deltagare i organisationens arrangemang och uppskattade utbildningar med nära 20 procent till 15 400 personer under fjolåret. När 2018 summeras pekar kurvorna uppåt för Apotekarsocieteten. Den positiva utvecklingen gäll