Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Välkommen till Precision medicine – en viktig pusselbit för framtidens hälsa 23 mars

2015-03-12

Precision Medicine ? en viktig pusselbit för framtidens hälsa. Professor Mathias Uhlén, KTH och Johan Christensson, Partner, HealthCap hos Apotekarsocieteten 23 mars

Framtidens läkemedelsbehandlingar kommer i högre utsträckning att vara individanpassade, vilket kommer att påverka forsknings och utvecklingsprogrammen hos den forskande life science industrin, utformningen av myndighetskrav samt hur arbetet utformas inom apotek och sjukvård för att säkerställa en hög patientsäkerhet och samhällsnytta. Som en del i Apotekarsocietetens arbete att belysa framtidens läkemedelsutveckling och läkemedelsbehandlingar lyfter vi i denna after work ämnet Personalized Medicine/Personalized healthcare.

Vilka verktyg finns för att skräddarsy behandlingar för vissa patienter idag och i framtiden? Vilka möjligheter till vidareutveckling och samarbete mellan industri, sjukvård, finansiärer, akademi och myndigheter ser vi? Och inom vilka områden uppstår de stora frågorna?

Tid: Måndag den 23 mars 2015 klockan 17:30-ca 19.00. Kvällen startar klockan 17.00 med mingel och kvällsmacka

Plats: Apotekarsocietetens Bibliotek, Wallingatan 26 A, Stockholm

Program:

Personalized medicine ? en möjlighet för en livskraftig life science industri?
Johan Christenson, Partner, HealthCap, Stockholm

Är big data vägen till en bättre vård?
Mathias Uhlén, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

För ytterligare frågor och anmälan av press: Lilian Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se, tel 08 723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se, tel 08 723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, tel 08 723 50 42