Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

2015-02-20

Osäkerhetens pris ? beslut på bräcklig grund, 3 mars 2015, Norra Latin Stockholm

Välkommen till årets Läkemedelsriksdag som tar upp frågan kring den osäkerhet som finns i inbyggd i att fatta beslut i olika former, så även kring läkemedelsbehandling. Beslut baserad på olika data fattas i alla steg från det att beslut om att registrera ett läkemedel tas till vilken patient som ska ha en viss behandling. Hur ska rekommendationer och riktlinjer se ut?

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström inledningstalar. Huvudtalare är Tomas Salmonson från Läkemedelsverket och EMA som bland annat talar om stegvis införande som ett sätt att hantera osäkerhet. Deltagarna ges möjlighet att delta i debatten genom att ta ställning i ett antal frågor med hjälp av mentometer.

Ur programmet:

  • Vad är osäkerhet? Nils-Eric Sahlin, Lunds universitet
  • Vem ska betala osäkerhetens pris? Douglas Lundin, TLV
  • Betalningsvilja och osäkerhetens pris ? NT-rådets perspektiv Lars Lööf, NT-rådet
  • Vilken osäkerhet möter industrin? Anders Blanck, LIF De forskande läkemedelsföretagen
  • Hur hanteras otillräckligt underlag? Morten Sager, Göteborgs universitet
  • Från osäkerhet till nationella riktlinjer, Ulf Näslund, Hjärtcentrum, NUS, Umeå

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2015 kontaktar på förhand kia.olsson@lakemedelsakademin.se,

tel. 08 723 05 51