Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Välkommen till Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning 14 april

2015-04-10

Sveriges nya regering börjar bli varm i kläderna. Samtidigt genomför TLV en översyn av apotekens handelsmarginal. Pilotstudien kring strukturerade läkemedelssamtal har genomförts och den nationella läkemedelsstrategin går in i en ny fas.

Apoteken är både det första och sista ledet i vårdkedjan. Människor träffar apotekens personal oftare än de träffar övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter på apotek är sista anhalt innan patienten själv ska börja använda sitt läkemedel och dessa har en unik möjlighet att föra en diskussion om patientens läkemedelsanvändning. Alliansregeringen sa sig ha en ambition att förbättra läkemedelsanvändningen, särskilt för de äldre. Hur ser den nya samarbetsregeringen på apotekens roll i vårdkedjan och i rollen att förbättra läkemedelsanvändningen?

Inledningstalar gör:
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Samtalar tillsammans med henne gör:
Karin Meyer
, Apotekarsocieteten
Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening
Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter

Samtalsledare: Thony Björk

Kvällen är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter

Tid: Tisdagen 14 april. Mingel från kl 18.00. Samtalet börjar kl 19.00

Plats: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

För mer information och anmälan: Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42