Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Nominera till priset för Bästa patientinformation 2019

2019-06-13

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2019.

Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att premiera de goda insatser som görs och samtidigt bidra till dialogen om vad som är bra och ändamålsenlig patientinformation.

– Vi vill synliggöra och premiera informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem optimalt sätt och på så sätt får maximal nytta av sin behandling, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten delar årligen ut priset för Bästa patientinformation, ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna. Priset har delats ut sedan 2017.

Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbplatser som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

Juryn som kommer att bedöma de inskickade bidragen består av:

  • Joakim Söderberg, Health Solutions AB, ledamot av Apotekarsocietetens styrelse
  • Mikael Hoffmann, VD NEPI
  • Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Sveriges Läkarförbund
  • Anne Carlsson, patientrepresentant
  • Mats Wennerberg, Apoteket AB, årets hedersjurymedlem och representant från förra årets vinnare

Priset kommer i år att delas ut på en plats som ligger geografiskt nära vinnaren.

Bidragen bedöms utifrån ett antal kriterier, bland annat tillgänglighet, interaktivitet och kunskapsbyggande. Även designen, innehållet och helhetsintrycket vägs in i bedömningen.

Sista dag för nominering är 13 september. Mer information på apotekarsocieteten.se

För mer information om priset, kontakta:

Kia Rönngard Ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten kia@roccia.se

070–887 75 50

För mer information om Apotekarsocieteten, kontakta:

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

karin.meyer@apotekarsocieteten.se

076–855 96 48

Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig Apotekarsocieteten birgitta.karpensjo@apotekarsocieteten.se

070–814 12 71

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.