Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare

2014-09-01

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin inleder
den 1 september 2014?ett samarbete med SFAM (Svensk förening för
allmänmedicin) och Region Skåne gällande webbaserad e-learning för ST- och
allmänläkare.

Samarbetet är i första skedet en pilot med e-learning inom
området Depression och ångest. Utbildningen är ett komplement till katedrala
föreläsningar och övriga kurser. Det är ett relativt nytt sätt för fortbildning
och i bl.a. Storbritannien finns ett mycket välutvecklat system för e-learning
via BMJ (British Medical Journal) för sjukvården. Fortbildningen genomförs enskilt
på vårdcentralen med uppföljande diskussion och kollegial dialog i grupp så
rutiner och handläggning på vårdcentralen blir likartade. Kursen utgår från det allmänmedicinska
perspektivet och använder autentiska fallbeskrivningar.

– Det är
mycket glädjande att andra professioner uppskattar vår pedagogiska modell som
använts i flera år för utbildning av farmacevter på apotek. Vi ser det som en
styrka att vidareutveckla detta koncept i samarbete med andra professionsorganisationer
där SFAM är den första, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För vidare information
kontakta
Annika Tengvall 08-723 50 47
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Karin Meyer 08-723 50
61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Läs
mer
om Läkemedelsakademins e-utbildningar