Tillbaka
Notified - Nyheter

Kvalificerat uppdrag för priskommittén som utser 2019 års Scheele-pristagare

2018-10-09

Nu börjar arbetet med att utse 2019 års Scheele-pristagare. Uppdraget har ålagts en nomineringskommitté som presenterar sitt förslag för Apotekarsocietetens styrelse. Slutgiltigt beslut om pristagare och motivering fattas vid styrelsens möte i december.Apotekarsocieteten kan i år glädjas åt att 1994 års Scheele-pristagare, Gregory Winter, belönats med 2018 års Nobelpris i kemi.– Det är en grannlaga uppgift att vaska fram världens främsta forskare med koppling till läkemedelsom