Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Karin Meyer prioriterar tre frågor som ny VD för Apotekarsocieteten

2014-09-02

Apotekarsocieteten är en ideell förening som samlar
kompetenser från olika professioner i sitt nätverk för att tillsammans arbeta
för att Sverige nu och i framtiden ska ha en bra utveckling och användning av
läkemedel. I mitten av augusti tillträdde Karin Meyer som ny VD för föreningen.

– Flera förändringar står för dörren vilket leder
till nya möjligheter och utmaningar för alla som arbetar inom
läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten är unik genom att samla kompetenser i
hela läkemedelskedjan och jag ser tre frågor jag som ny VD kommer att
prioritera, säger Karin. Dessa är:

 • Apotekarsocieteten kommer att ta en ledande roll
  i att på nationell bas säkerställa en hög kompetens inom en rad viktiga områden
  för att på lång sikt säkra Sveriges framtida position inom läkemedelsutveckling
  och läkemedelsanvändning. Utbildningarna inom dotterbolaget Läkemedelsakademin
  kommer att anpassas efter dessa nya förutsättningar.

 • Ett vetenskapligt råd med representanter från
  den forskande läkemedelsindustrin och universiteten kommer att bildas med syfte
  att öka kontaktytorna mellan industri, akademi och vård. Rådet kommer att verka
  för att stödja vissa forskningsområden som är viktiga för framtidens
  läkemedelsutveckling.

 • Framtidens läkemedelsbehandling kommer i högre
  utsträckning än idag att vara individanpassad. Detta i kombination med en
  åldrande befolkning som är än mer kunnig och påläst om sin läkemedelsbehandling
  ställer krav på en ökad samordning och samarbete mellan olika kompetenser och
  professioner inom apotek/sjukvård för att uppnå god effekt med behandlingen.
  Apotekarsocieteten kommer därför att arbeta för att apoteken ska vara en
  lagstadgad del av hälso- och sjukvården.

Karin Meyer har en bakgrund som VD för Pharmaconsulting
Group och Quintiles AB. Hon har även arbetat som biträdande näringslivschef för
Uppsala Universitet samt Läkemedelsverket och AstraZeneca.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Telefon 08 ? 723 50 42