Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Fluenz, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2014

2014-10-20

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel med
motiveringen:
?Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lösning för flerspråkighet och
information till sjukvården. Stora bokstäver och luftighet samt tydlig brytning
mellan avsnitt gör bipacksedeln lätt att läsa. En tydlig instruktion avseende
hänvisningar till olika avsnitt gör informationen lättöverskådlig. Vikningens
placering är genomtänkt då den underlättar läsningen och inte bara är anpassad
efter förpackningen?

Flerspråkiga bipacksedlar är en utmaning och är det som kommer att bli
vanligare och vanligare i framtiden. Roligt att vi fått detta erkännande för
vårt arbete som vi kommer att fortsätta med? säger Victoria Eriksson från
AstraZeneca som tog emot priset.

Priset delades ut under dagens Läkemedelskongress.

Apotekarsocieteten har sedan 2006 utsett årets bipacksedel. Priset
instiftades med syfte att uppmuntra företagen att göra bipacksedlar som är
lätta att förstå. Vid bedömningen tittas på helheten efter fastställda
skattningsskalor med avseende på språk, layout och format. Som jury fungerar
Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten.

En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra
läkemedelsanvändning. Då detta är en av Apotekarsocietetens ändamål känns det
viktigt att stimulera till att bipacksedlar som är utformade på ett för målgruppen
bra sätt, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För
ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta
Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon
08 ? 723 50 42