Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Dags att nominera till Bästa patientinformation 2020

2020-06-17

importerad-mynewsdesk-bild

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2020.

Apotekarsocieteten delar årligen ut priset för Bästa patientinformation, ett pris som vill lyfta fram stödjande åtgärder utöver de lagstadgade bipacksedlarna. Priset har delats ut sedan 2017.

– Syftet med priset är att synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett sätt som gör att individen får maximal nytta av sin behandling, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

Tidigare vinnare:

2017 – Eliquis, Information och stöd under hela patientresan. Bristol-Myers Squibb och Pfizer

2018 – Hälsoaktiv, Aktivering och livsstil vid diabetes typ 2. MSD och Apoteket AB

2019 – Allergivaccination.se, ALK Nordic

Juryn som kommer bedöma de inskickade bidragen består av medlemmarna:

 • Joakim Söderberg, Health Solutions AB
 • Mikael Hoffmann, VD NEPI
 • Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet
 • Anne Carlsson, Patientrepresentant
 • Ulrika Linde, studeranderepresentant apotekarprogrammet och styrelseledamot i SNAPS (Swedish National Association of Pharmaceutical Students)
 • Monika Funkenberg, ALK Nordic, årets hedersjurymedlem och representant för 2019 års vinnare

Priset kommer i år att delas ut på plats som meddelas senare.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

 • Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
 • Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
 • Kunskapsbyggande
 • Uppdatering över tid
 • Effekt och resultat
 • Design och innehåll
 • Helhetsintryck

Vilka bidrag kan tävla?

Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Hur och när skickas ett bidrag in?

Bidrag skickas in till annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Sista dag för att skicka in ett bidrag är 14 september 2020.

Hur ska ett bidrag presenteras?

Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva caset man tävlar med.

När presenteras de nominerade bidragen och när presenteras vinnaren?

Den 15 oktober presenteras de nominerade bidragen och den 25 oktober presenteras vinnaren på Apotekarsocietetens hemsida. Vinnare och nominerade bidrag kommer att intervjuas och sändas på Läkemedelspodden. Tävlingen bevakas också av Läkemedelsvärlden.se, en välbesökt nyhetssajt som bevakar hela läkemedelsområdet.

Vad består vinsten av?

Vinsten består av ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse 2021 års vinnare. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

För mer information om priset, kontakta:

Kia Rönngard, Ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten kia@roccia.se
0708 87 75 50

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
0768 55 96 48

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.