Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Carin Svensson mottagare av Rune Lönngrenpriset 2014

2014-10-09


Apotekare Carin Svensson, Curaapoteket,
Barkarbystaden har tilldelats Rune Lönngrenpriset 2014. Hon får priset för sitt
mångåriga och enträgna arbete för förbättrad läkemedelsanvändning. Med
läkemedelsanvändaren i fokus har hon arbetat med att lyfta fram olika
professioners gemensamma arbete, inte minst apoteksfarmacevtens.

Carin har under sitt yrkesliv haft olika positioner inom
apoteksvärlden men har alltid trivts bäst att jobba på apoteket nära kunden.

– Jag är mycket hedrad av att jag som arbetat stor
del av mitt yrkesverksamma liv på apoteksgolvet har fått denna utmärkelse. I
mötet med kunden på apotek och kännedom om dennes läkemedel kan många
frågetecken kring hur de ska användas redas ut. Här kan och bör vi som
apoteksfarmacevter göra stor patientnytta som en del i vårdkedjan, säger Carin.

Priset delas ut under Läkemedelskongressen 2014 den 20 oktober. I
anslutning till detta håller Carin en föreläsning med titeln ? Apoteksfarmacevtens
roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet?
Till programmet för Läkemedelskongressen

Rune Lönngrenpriset är instiftat av Apotekarsocietetens styrelse
2007 i samband med apotekare Rune Lönngrens 90-årsdag för att erinra om hans
arbete inom utbildning och förbrukningsstudier på läkemedelsområdet och ska
spegla läkemedelsanvändning och därtill närliggande områden. Avsikten är att
stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets
samhälleliga del till ytterligare sådana. Priset utdelas vart annat år och är
på 25?000 kronor.

För
ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta
Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 ? 723 50 42