Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Bra att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för kliniska prövningar inom EU

2012-09-24

Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget till förordning är ett steg i riktning mot att förenkla samarbete över nationsgränserna inom EU och därmed göra det mer attraktivt att genomföra kliniska prövningar i Europa.

Till hela remissvaret