Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökas med ett ACO-rum – invigs idag

2017-05-30

1914 försvann apotekens monopol på tillverkning av läkemedel och en läkemedelsindustri började utvecklas. Tillverkningen på apotek var ändock en stor del och 1939 tog Apotekarsocieteten upp konkurrensen med industritillverkade läkemedel genom att starta den s.k. ACO-rörelsen och registrera varumärket ACO, Apotekens Composita. I samband med detta koncentrerades tillverkningen från enskilda apotek till 23 produktionsenheter, benämnda distriktslaboratorier – d-lab. Dessa var knutna till stora apotek och spridda över landet.

Verksamheten växte snabbt från 160 preparat 1940 till 4000 produkter 1959 och utgjorde då 1/3 av apotekens alla sålda förpackningar. 1964 tillverkades t.ex. 300 miljoner magnecyltabletter. När apoteken förstatligades 1971 hade produktionen koncentrerats till 8 st d-lab, läkemedelsfabriker, varav 6 överfördes till Statsföretag AB och det som sedan blev ACO Läkemedel AB växte fram

Genom donationer och depositioner har en maskinpark representativ för d-lab under 1950-60-talen samlats i en ny utställning på museet. I anslutning till denna visas även ett stort antal ACO-förpackningar från olika decennier.

Muséet visas vid bokade visningar, kontakt historiker@apotekarsocieteten.se

För mer information

Anders Cronlund, historiker@apotekarsocieteten

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se, telefon 08 – 723 60 61