Tillbaka
Notified - Nyheter

Apotekarsocieteten värd för europeisk kongress

2019-01-14

Apotekarsocieteten har förärats värdskapet för ytterligare en internationell konferens 2020. Det är European federation for pharmaceutical sciences, EUFEPS, som ska hålla sin årliga kongress i Göteborg.– Det känns väldigt hedrande att anförtros det här värdskapet. Det ger oss en värdefull möjlighet att samla europeiska representanter för akademi, industri och myndigheter för att utbyta erfarenheter kring aktuell forskning och läkemedelsutveckling, säger Karin Meyer, VD på Apot