Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

2014-03-03

Stipendier för fort- och vidareutbildning

Stipendier från nedanstående stiftelser kan sökas för kurser, konferenser,studiebesök/studieresor, påbyggnadskurser vid universitet m.m.

? Carl Gustaf och Lilly Lennhoffs stiftelse

? Farmacevternas sjukkassa

? Apotekarsocietetens understödsstiftelse

? Hugo Eneroths stiftelse

? Apotekarsocietetens stiftelse för farmacevtisk utbildning

? Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendier för examensarbeten

Resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2014.

? Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse

Stipendier för forskning och vetenskap

Stipendier med ändamål att främja farmacevtisk vetenskap och forskning i första hand för doktoranders deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag m.m.

? Elisabeth och Alfred Ahlqvist även post doc stipendium

? C D Carlssons stiftelse

? Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för vetenskaplig forskning

? Gunnar Hylténs stiftelse

? Göran Schills stiftelse, post doc stipendium inom analytisk kemi

Stipendier för farmacihistorisk forskning och utbildning, musei- och biblioteksverksamhet

Stiftelsen Apotekarsocietetens biblioteks-, musei- och minnesfond.

Bidrag till behövande

Ett antal stiftelser med ändamål att ge bidrag till behövande farmacevter eller