Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser priser för bästa doktorsavhandlingar

2014-04-22

Tre av Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner utlyser tillsammans med bl a AstraZeneca tre priser för bästa doktorsavhandling inom olika delar av läkemedelsområdet.

GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) till årets bästa avhandling inom området galenisk farmaci och biofarmaci framlagd vid svenskt universitet under perioden 10 juni 2013- 10 juni 2014. Sista ansökningsdag 14 juni 2014.

Phabian Award delas ut av Sektionen för läkemedelsanalys inom områdena kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker för läkemedel och besläktade ämnen (föroreningar, nedbrytningsprodukter, metaboliter) farmacevtiska hjälpämnen samt endogena ämnen av betydels för läkemedelseffekter och -interaktioner. Avhandlingen ska vara framlagd vid svenskt universitet under perioden 1 maj 2013 – 30 april 2014. Sista ansökningsdag 13 juni 2014.

Rosenön Award delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och farmakodynamik. Avhandlingen ska vara framlagd vid svenskt universitet under perioden 15 juni 2013 – 15 juni 2014. Sista ansökningsdag 16 juni 2014.