Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet

2013-01-04

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inom läkemedelsområdet från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning, en av 14 stipendiestiftelser.

Utlysningen gäller

  • ett post doc stipendium med ett år utomlands med möjlighet till förlängning efter hemkomst till Sverige
  • resestipendier för doktorander?till kurser och konferenser?
  • resestipender för examensarbeten utomlands?hösten 2013

Sista ansökningsdag 31 januari.
Läs mer