Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Apotekarsocieteten utlyser forskarstipendier inkl post doc

2014-01-20

IF:s stiftelse för farmacevtisk forskning, som förvaltas av
Apotekarsocieteten, har till ändamål att främja studier, forskning och
undervisning inom farmacins vetenskapsområden genom anslag och stipendier till
studerande, forskare, lärare och institutioner.

Stiftelsen utlyser härmed ett antal stipendier för ovanstående ändamål som är
avsedda för att främja grundläggande läkemedelsforskning, till exempel genom
deltagande i vetenskapliga kongresser, kurser?eller liknande i första
hand för doktorander.
I ansökan ska under Motivering kortfattat (mas 150
tecken) anges hur forskningen anknyter till stiftelsens ändamål. Ofullständig
ansökan kommer inte att beaktas.

Vidare utlyses ett antal resestipendier avsedda att möjliggöra
examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om
minst 20p (30hp) under hösten 2014. Dessa ansökningar ska kompletteras med intyg
från examinator vid moderinstitution i Sverige och intyg från mottagande
institution. Företräde ges till studerande som avser att fortsätta med
doktorandstudier. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

Stiftelsen utlyser även ett post-doc stipendium á ca 250.000
kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid)
vid ett välrenommerat universitet utomlands efter avlagd doktorsexamen.
Stipendiaten kan efter hemkomsten beredas möjlighet att söka fortsatt stipendium
för att bedriva forskning till minst 50 % av heltid i upp till ytterligare två
år vid moderinstitutionen.

Sista ansökningsdag 31 januari 2014.

Ytterligare information och ansökningsblankett

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef 08 723 50 42
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se