Tillbaka
Notified - Nyheter

Apotekarsocieteten kraftsamlar för att återupprätta svensk apoteksforskning

2019-02-28

Apotekarsocieteten har samlat en expertgrupp för att återuppta den forskning om apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som mer eller mindre försvann i kölvattnet av apoteksmarknadens omreglering 2009.– Sverige har gått miste om tio år av samhällsfarmaceutisk kunskapsuppbyggnad. Därför gör vi nu en nationell kraftsamling för att möjliggöra evidensbaserade beslut i frågor som rör apotekens uppdrag för en patientsäker och kostnadseffektiv läk