Brita Wedel

Brita Wedel

Sysselsättning: Pensionär
Bor: Göteborg
Medlem: snart varit medlem i 50 år. Medlem i sektionerna Läkemedelsinformation och Öppenvårdsfarmaci samt i Västra kretsen.

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag är medlem för att snabbt få information om utveckling och användning av nya läkemedel.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Som medlem kan jag följa kunskaps och kompetensutvecklingen inom läkemedelsområdet. Dessutom är föreläsningarna i kretsen ett viktigt tillfälle att träffa kollegor.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Genom Apotekarsocieteten har jag  fått nya kunskaper om läkemedel som gjort mig bättre på att informera om läkemedel i arbetet på apotek.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten verkar för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet, med vetenskapligt väl underbyggd information som är svår att finna i andra organisationer.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Som medlem i Västra kretsens styrelse i 21 år, varav 11 år som ordförande, ordnade vi många minnesvärda föreläsningar. Ett exempel var 1998 då vi i samband med årsmötet bjöd in Hans Persson från Giftinformationscentralen som föreläste om Döden på operan, där han analyserade vilka droger som möjligen orsakade död i olika operor och lät oss lyssna till och se inspelningar. Jag lyckades boka in oss på Göteborgsoperan en kväll utan föreställning. 100 medlemmar närvarade och efteråt åt vi supé i operans restaurang. Dåvarande VD för Apotekarsocieteten, Björn Lindeke deltog då han var i Göteborg den dagen.

– 2007 fick vi en annan höjdpunkt då jag lyckades få Arvid Carlsson, Nobelpristagare 2000, att komma och föreläsa för Västra Kretsen. Vi var 111 åhörare, varav ett 20-tal Apotekarstudenter och ett 10-tal läkarstudenter.

– En överraskande händelse var när jag 2006 blev utnämnd till hedersledamot i Apotekarsocieteten för mitt arbete i Västra Kretsen.

Dessa tre höjdpunkter har varit starka i minnet vid sidan av alla andra i styrelsearbetet.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Margareta Hammarlund-Udenaes

Margareta Hammarlund-Udenaes

Sysselsättning: Professor emerita i farmakokinetik/farmakodynamik vid Uppsala universitet
Bor: Uppsala
Medlem: sedan mitten av 70-talet. Medlem i sektionerna Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism samt Sjukvårdsfarmaci och i Norra Mälarkretsen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Apotekarsocieteten representerar kontaktytan mellan olika delar av läkemedelsområdet i Sverige och har en viktig roll nationellt och även internationellt. Eftersom den är medlemsdriven är medlemskapet viktigt.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Erbjudanden om aktiviteter och nätverkandet.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Det främsta är kontaktytan inom professionen och området läkemedel. Det breddar perspektiven och organisering av vetenskapliga konferenser har varit viktiga genom åren.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Det är Sveriges viktigaste (enda) organisation för läkemedelskunnande.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Har många fina minnen från aktiviteter och diskussioner i Apotekarsocieteten. Bland annat som föreläsare på kurser, sektionsstyrelsemedlem i Norra Mälarkretsen, styrelsemedlem, organisatör av konferenser, deltagare på konferenser, stipendiekommittén, diskussioner om diverse frågor, men det som slår allt var 2016 när jag blev hedersledamot i Apotekarsocieteten – det gjorde mig rörd och väldigt glad!

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Tommy Westerlund

Tommy Westerlund

Sysselsättning: Pensionerad docent men fortfarande aktiv i forskarnätverket Pharmaceutical Care Network Europe
Bor: Helsingborg
Medlem: sedan 40 år, varav 20 år på olika styrelseposter. Medlem i sektionerna för Läkemedelsinformation och Öppenvårdsfarmaci samt i Skånska kretsen.

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– För att det är bra plattform för fortbildning och för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor både inom och utom det egna verksamhetsområdet.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Medlemskapet har varit till nytta genom alla lärorika medlemsaktiviteter och genom det värdefulla nätverk av kollegor som sektioner och kretsar utgjort.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten är ett unikt, fristående forum inom läkemedelsområdet.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Svårt att peka på något enskilt minne, men mycket lyckade var de program vi genomförde i öppenvårdssektionen på Läkemedelskongressen åren kring millennieskiftet med välrenommerade forskare och talare både från inom och utom landet, Jerzy Einhorn för att ta ett exempel.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag föreställer mig att Apotekarsocieteten kan komma att ha en ännu större betydelse som kunskaps- och erfarenhetsförmedlare och diskussionsforum om 50 år.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Sysselsättning: Senior Principal Scientist på AstraZeneca (Senior forskare/advisor)
Bor: Göteborg
Medlem: sedan 15 år sektionen för Läkemedelsanalys där jag sitter i styrelsen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– För att sprida kunskap inom läkemedelsutveckling.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Att få sprida kunskap och träffa personer med samma intresse.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Jag har via medlemskapet i Apotekarsocieteten fått kontakt med andra personer/företag och fått veta hur de arbetar.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten är en välorganiserad organisation och vill verkligen sprida kunskap.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– När jag informerades att förra årets Scheelepristagare (jag var med i kommittén) fick årets nobelpris i kemi.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag hoppas att Apotekarsocieteten höjt sin svansföring och fortsätter vara en betydande förening då det gäller att sprida kunskap i läkemedelsområdet.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Eva Adås

Eva Adås

Sysselsättning: Ansvarig för Jansen/Johnson & Johnsons kliniska studier i Sverige och Danmark
Bor: Falun
Medlem: Sedan studietiden 1996

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Medlemskapet  har gett mig tillgång till ett unikt nätverk som främjar utbildning och information från alla olika intressenter för kliniska studier.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Nätverket och delad kunskap.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Medlemskapet har utökat mitt nätverk.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Att det når alla olika intressenter.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– När jag klarade diplomet i klinisk prövning.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Föreningen fortsätter att sammankoppla olika grupperingar som gagnar informationsutbytet.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Peter Landvall

Peter Landvall

Sysselsättning: Senior Medicinteknisk Rådgivare, Quality Assurance and Regulatory Affairs.
Bor: Åkersberga
Medlem: sedan 2010 i sektionen för Medicinteknik

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag är styrelsemedlem. Jag har hela tiden velat få ut kunskapen om medicinteknik varvid jag såg Apotekarsocieteten som ett bra forum med möjligheter att åstadkomma detta.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Mitt medlemskap har givit mig stora möjligheter att förvärva kunskap inom medicinteknik och dess närområden på ett effektivt sätt, hela tiden i forskningsfronten.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Som konsult inom medicinteknik har jag hela tiden kunnat hålla mig uppdaterad på alla förändringar i regelverk och standarder, samt haft diskussionspartner om olika frågeställningar.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten har en medlemsavgift som är så pass låg att enskilda konsulter och personer kan vara medlem och ta del av det breda utbud av information och kunskap som finns tillgänglig i organisationen.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Att få äran att bli styrelseledamot i sektionen för medicinteknik.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag tror att föreningen har blivit allt mer inflytelserik i form av att vara en remissinstans för frågor gällande medicinska produkter. Jag tror även att Apotekarsocieteten kommer att ha en förbättrad balans mellan läkemedel och medicintekniska produkter i sin image och utbud på information och kunskap.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Lisa Lindholm

Lisa Lindholm

Sysselsättning: Head of Regulatory Affairs på Ipsen
Bor: Kungsholmen, Stockholm
Medlem: sedan cirka 15 år i sektionen Regulatory Affairs

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– För att det är ett fantastiskt nätverk och för att de erbjuder intressanta träffar och bra utbildningar genom Läkemedelsakademin.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Att få nätverka med andra inom sitt område.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Jag har gått flera utbildningar samt själv föreläst på ett antal utbildningar, vilket alltid är utvecklande.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Medlem i styrelsen under många år och ordförandeskap i sektionen för Regulatory Affairs 2017 och alla interaktioner det innebar.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag hoppas att den lever kvar i samma anda och bidrar till utbildning.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Clary Holtendal

Clary Holtendal

Sysselsättning: Kvalitetsutvecklare
Bor: Sollentuna
Medlem: sedan cirka 10 år i Öppenvårdsfarmaci och Stockholmssektionen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Tillgången till många intressanta och utvecklande aktiviteter.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Aktiviteterna.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Kompetensutveckling.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Utbudet av aktiviteter och utbildningarna genom Läkemedelsakademin.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Kanske gått ihop med andra organisationer nationella såväl som internationella. Engelska RPS (Royal Pharmaceutical Society) är en intressant förebild.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Peter Larsson

Peter Larsson

Sysselsättning: Apotekare, sedan 2012 tjänstgörande på Apoteksgruppens apotek i Götene
Bor: Varnhem
Medlem: Medlem i Apotekarsocieteten sedan studietiden i Uppsala, 1978 – 1982

Jag har varit med i många kretsar. Först Norra Mälarkretsen, jobbade ett år som nyexaminerad apotekare på ACO Läkemedel i Solna.
År 1983 – 1985 var jag med i Västra kretsen, hade då jobb som vik informationsapotekare i Uddevalla.
Fortsatte som ordinarie informationsapotekare i födelsestaden Kalmar 1985 – 1988, var då med i styrelsen för Sydöstra kretsen. Fick 1988 jobb på marknadsavdelningen på Novo Nordisk i Malmö och gick med i Skånska kretsen i och med flytten till Malmö och blev även invald i styrelsen där. Blev kvar i Malmö till 2002, de sista tre åren som apotekschef för Apoteket Fläkta Örn i Malmö. 2002 blev det flytt igen till Kalmar, började på Apoteket Konsult som blev Apoteket Farmaci. I Kalmar blev jag kvar denna gång till 2008, under dessa år medlem i styrelsen och en kortare tid ordförande i Sydöstra kretsen. 2006 träffade jag min numera hustru. Det blev flytt till Varnhem 2008 och fortsättning inom Apoteket Farmaci som försäljningsansvarig i Skövde tills Apoteket Farmaci försvann i samband med omregleringen. Sista tiden i Skövde jobbade jag på Kärnsjukhusets apotek tills jag började på apoteket i Götene, se ovan. Under Västgötatiden har jag hela tiden varit styrelsemedlem i Västgötakretsen, de sista åren som ordförande.

Beträffande sektionstillhörighet har jag i alla år varit medlem i sektionen för läkemedelsinformation men de sista åren har jag istället tillhört farmaci- och läkemedelshistoria.

 

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– För mig som flyttat så mycket har det varit givande att snabbt kunnat träffa andra inom yrket. Viktigt att följa med kunskapsmässigt inom olika produktområden.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten har en viktig roll som fristående organisation inom läkemedelssektorn i Sverige.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Mitt bästa (och roligaste) minne var arrangemanget och genomförandet av spökafton på Malmöhus slott i Malmö. Hela styrelsen var iförd olika typer av spök-klädnad och en inhyrd föreläsare berättade spökhistorier …

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Svårt att säga hur mycket som förändrats Hoppas att det fina kanslihuset fortfarande kan finnas kvar i till en del bibehållen form och funktion.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!

Mikael Hedeland

Mikael Hedeland

Sysselsättning: Professor vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Bor: Uppsala
Medlem: Sedan 1992. Medlem i sektionen för läkemedelsanalys och i Norra Mälarkretsen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag gick med redan under studietiden (apotekarlinjen). Det är naturligt i min bransch för att få kontakt med kollegor inom den farmaceutiska branschen.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Kontakter i samband med konferenser och möten som anordnas.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Jag sitter i styrelsen för sektionen för läkemedelsanalys. Det har främst varit till hjälp med kontakter i samband med konferenser och andra möten som vi har anordnat.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Ingen aning.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!