Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocieteten i replik på DN Debatt

2017-09-15

Apotekens primära syfte bör inte vara att avlasta vården, utan att tillsammans med vården säkerställa att varje patient får bästa möjliga behandling och att läkemedel alltid används på bästa sätt. Det är huvudbudskapet när Apotekarsocietetens Karin Meyer och Lars Rönnbäck replikerar på Kristdemokraternas debattutspel om att apoteken ska erbjuda tjänster som kan minska trycket på primär- och akutvården.

I måndagens DN Debatt presenterar Emma Henriksson, socialpolitisk talesperson, och Ella Bohlin, landstingsråd i Stockholms län, ett kristdemokratiskt reformförslag som går ut på att utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan i syfte att avlasta sjukvården.I artikeln framhålls länder som Irland, England, Frankrike och Danmark som förebilder. Där har apoteken, anser KD-debattörerna, en större och tydligare roll än sina svenska motsvarigheter.

Apotekarsocieteten välkomnar och instämmer i mycket av det som de båda debattörerna framför. Det gäller inte minst det faktum att den högutbildade personal som arbetar på apotek besitter en kompetens som, rätt utnyttjad, skulle kunna vara av ännu större värde för samhället. Men vi anar en oroande tendens i reformförslaget: att man menar att apoteken ska ta fram tjänster som en isolerad aktör.

– Vi tror inte att det är rätt väg att gå, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Apotekens primära syfte bör inte vara att avlasta vården, utan att tillsammans med vården säkerställa att varje patient får bästa möjliga behandling och att läkemedel alltid används på bästa sätt för att ge avsedd effekt.

Tillsammans med Lars Rönnbäck, ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten, framhåller Karin Meyer på DN Debatt att varje tjänst som apoteken kan bistå med i sin del av en sammanhållen vårdkedja måste utvecklas i nära samarbete med vården. Vidare måste dessa tjänster anpassas efter svenska förhållanden och slutligen förankras i samhällsfarmaceutisk vetenskap. Bara då kan apotekens och sjukvårdens respektive expertkompetenser bidra till synergier och effektiviseringar på ett sätt som gynnar samhället som helhet utan att äventyra patientsäkerheten.

Läs hela Apotekarsocietetens replik här.