Öppenvårdsfarmaci

Välkommen till sektionen för öppenvårdsfarmaci!

Vår vision: Vi verkar för kompetens och professionalism i din farmaceutiska yrkesroll!

Vi arbetar för att varje möte i öppenvården ska hålla hög kvalitet och säkerhet. Mötet ska präglas av samsyn för att uppnå optimal läkemedelsanvändning.

Vi arbetar även för att skapa en mötesplats där olika professioner kan samverka med patientens bästa i fokus.

Minnesanteckningar från styrelsemöte 17-03-08

Mötet på Wallingatan i Stockholm hade en god uppslutning, en majoritet av styrelsemedlemmarna närvarade fysiskt, några deltog över telefon. Mötet öppnades av ordförande Lars Rönnbäck som raskt lämnade över till ledamot Inger Näsman som redogjorde för hur arbetet med läkemedelskongressen framskridit. Av rapporten att döma kommer det bli en mycket relevant och intressant kongress 6-7 november. Lars lämnade där efter en rapport från apotekarsocietetens ordförandekonferensen, var på styrelsen enades om att det är viktigt att utröna vad våra medlemmar tycker är viktigast att fokusera på.

Efter en kopp kaffe och delikata semlor drogs det upp planer för sektionens aktiviteter under det kommande verksamhetsåret. Sektionen skall ha som mål att försöka genomföra tre medlemsaktiviteter. En kort rapport om propositionen om Nationell Läkemedelslista samt LMV skrivelse om Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte som sektionen skall svara på lämnades av ledamot Barbro Forsberg och ledamot Emil Andreasson. Vidare diskuterade hemsidan och vikten av att denna uppdateras och är aktuell, samt medlemsantal och fördelar med medlemskap i apotekarsocieteten så som att man kan söka stipendium till vidareutbildning och deltagande på Läkemedelskongressen. Styrelsen pratade även om hur viktigt det är att information om sektionens priser för kundinsatser på apotek sprids och förhoppningar om många spännande nomineringar innan 17-09-01 väcktes.

Mötet avslutades på utsatt tid med goda sallader och reflektioner om hur viktig god egenvårdsrådgivning är.

Kontakt

Lars Rönnbäck, Ordförande
lars.ronnback@litoda.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
19 nov 2018nov
19
Tema Medicinteknik: MDR-spöket – Hur gör jag nu? Vad är egentligen nytt? Nu i Stockholm
Medicinteknik
StockholmMedicinteknik
19 nov 2018nov
19
Inhalationsläkemedel och behandling för astma/KOL
Västgötakretsen
SkövdeVästgötakretsen
21 nov 2018nov
21
Kallelse till årsmöte i Skånska kretsen av Apotekarsocieteten
Skånska kretsen
MalmöSkånska kretsen

Se fler →