Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Mottagare av 2017 års Scheelepris offentliggörs 19 januari

2016-12-15

Den 19 januari offentliggörs vem som blir 2017 års mottagare av Scheelepriset. Tillkännagivandet kommer att ske i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan 26 i Stockholm.

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten till framstående forskare inom läkemedelsområdet.

Priset har delats ut sedan 1961 och pristagare har vid tre tillfällen senare tilldelats nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. Den senaste var Luc Montagnier som 2008 fick nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av hiv-viruset. Montagnier fick Scheelepriset för samma sak redan 1986

– Scheelepriset är ett sätt att lyfta fram och hedra internationellt framstående forskare inom läkemedelsområdet och vid det symposium som hålls i anslutning till prisutdelningen bidra till att bygga nya nätverk inom det aktuella området, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

– Priset är unikt genom att det delas ut till många olika discipliner men där läkemedel är den gemensamma nämnaren. Bland tidigare pristagare finns personer som arbetat med ren grundforskning till de som arbetat med antibiotikaresistens respektive samhällsaspekter på användning av läkemedel. Det speglar också Apotekarsocietetens fokus på att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

Pressinbjudan till tillkännagivandet skickas ut i januari 2017.

Priset består av en medalj samt en prissumma om 200 000 kronor. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium.

För tidigare pristagare se här.

För mer information kontakta:
Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42

Om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2017 delas det ut för 48:e gången. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK.

Om Carl Wilhelm Scheele
Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) föddes i Stralsund som på den tiden tillhörde Sverige, och var verksam i Sverige som apotekare och kemist från 1757 och fram till sin död i Köping 1786. Scheele var en av Europas mest framstående kemister och utförde en stor mängd experiment och upptäckte ett flertal nya substanser. Hans upptäckt av det ämne som senare skulle kallas syre, 1772-1773, publicerades år 1777 i hans avhandling Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Scheele upptäckte även flera andra grundämnen, till exempel barium, klor, mangan, molybden och volfram samt många viktiga organiska syror.