Forskning för jämlik hälsa – Lindängenprojektet

Malmö Universitet – Allmänna Sjukhuset - sal U216 Jan Waldenströms gata 25, Malmö, Skåne, Sverige
Hybrid Hybrid Evenemang

Ny spännande tvärvetenskaplig forskning för jämlik hälsa och bättre läkemedelsanvändning – Lindängenprojektet Skånska kretsens första föreläsning 2024 handlar om ett unikt, tvärvetenskapligt och innovationsinriktat forskningsprogram (Lindängenprojektet) som just nu pågår på Malmö universitet. Projektledare docent Margareta Rämgård och doktorand Ahmed Al Musawi berättar om hur befolkningen på Lindängen aktivt samarbetar med forskare och samhällsaktörer för […]