Tillbaka
Notified - Nyheter

Prisas för sin forskning om apotekens roll för en god läkemedelsanvändning

2019-08-29

Apotekarsocietetens Rune Lönngren-pris tilldelas Sofia Kälvemark Sporrong vid Köpenhamns universitet.Hon får 2019 års pris, som är på 25 000 kronor, för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning.– Det känns väldigt hedrande att min forskning uppmärksammas på det här sättet, säger Sofia Kälvemark Sporrong. Apotek och apotekspersonal kan på olika sätt ha en avgörande betydelse för läkemedelsanvändningen.Apotekarsocietetens pris