Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Inbjudan: 2017 års Scheelepristagare offentliggörs

2017-01-13

Den 19 januari kl 09.00 offentliggörs årets pristagare och dennes forskning presenteras.
Var: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten till framstående internationella forskare inom läkemedelsområdet. Syftet med priset är att lyfta aktuell forskning inom läkemedelsområdet och att genom det symposium som anordnas i anslutning till prisutdelningen bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

– Scheelepriset är unikt genom att det delas ut till många olika discipliner men där läkemedel är den gemensamma nämnaren. Bland tidigare pristagare finns personer som arbetat med ren grundforskning till de som arbetat med antibiotikaresistens respektive samhällsaspekter på användning av läkemedel. Det speglar också Apotekarsocietetens fokus på att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som knyter an till pristagarens forskning.
För tidigare pristagare se länk.
För ytterligare information
Karin Meyer, VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, 08 – 723 50 61
Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 08-723 50 42
Om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2017 delas det ut för 48:e gången. Priset har delats ut sedan 1961 och pristagare har vid tre tillfällen senare tilldelats nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. Den senaste var Luc Montagnier som 2008 fick nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av hiv-viruset. Montagnier fick Scheelepriset för samma sak redan 1986. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK samt ett symposium som arrangeras i samband med prisutdelningen.
Om Apotekarsocieteten
Apotekarsocieteten har ca 5300 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter.
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
apotekarsocieteten.se