Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocieteten valde ny styrelse och slog fast verksamhetsplanen för den kommande tvåårsperioden

2014-05-28

Vid sitt
fullmäktige den gångna helgen valde Apotekarsocieteten ny styrelse och slog
fast verksamhetsplanen för den kommande två-årsperioden. Det blev omval för
ytterligare en period av sittande ordförande Eva Sjökvist Saers, därutöver
valdes fyra nya ledamöter (Gunilla Andrew Nielsen, Claes Post, Annika Svedberg
och Joakim Söderberg) och fyra ledamöter valdes om. Under
året tillträder som tidigare meddelats Karin Meyer som VD efter Andreas
Furängen som slutade den 30 april. Karin tillträder den 11 augusti då vi
återkommer med mer information.

Apotekarsocietetens styrelse
2014-2016

Ordförande:
Eva Sjökvist
Saers, APL

Ledamöter:
Gunilla
Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket (nyval)
Märit
Johansson, Karolinska Institutet Science Park
Claes Post,
ALMI Invest (nyval)
Annika
Svedberg, Apotek Hjärtat (nyval)
Joakim
Söderberg, Health Solutions (nyval)
Lars-Åke
Söderlund, Apoteket
Inger
Torpenberg, Svensk sjuksköterskeförening
Mervi
Vasänge, Åbo Akademi

För
ytterligare information kontakta kommunikationschef Birgitta Karpesjo, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se,
telefon 08?723 50 42