Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocieteten instiftar pris för bästa patientinformation

2016-11-08

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utvecklar detta till pris för ”Bästa patientinformation”. Avsikten är att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling – och uppnå god effekt och säkerhet.

– Vi vill premiera de goda insatser som görs för bättre patientinformation, utöver de lagstyrda bipacksedlarna och förpackningarna, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel lika mycket som engagemang för patienten.

Priset kommer att delas ut första gången på Läkemedelskongressen 2017 och kommer att utses via ett nomineringsförfarande på liknande sätt som för Bästa bipacksedel och kommer att ha som krav att läkemedlet ska finna på marknaden under innevarande år som priset avser. Vinnaren kommer att utses av en jury utsedd av Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten. Bedömningskriterier har fokus på kreativitet, nytänkande, ändamålsenlighet och informationens begriplighet.

Mer information kommer att finnas på apotekarsocieteten.se under våren 2017.
Kontakt:
Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42
Karin Meyer, VD, karin.meyer@apotekarsocieteten.se , telefon 08 723 50 61