Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Anders Borg tänker för kortsiktigt

2014-09-09

Anders Borg tänker
för kortsiktigt

I Dagens Industri idag tisdag 9 september säger
finansminister Anders Borg i en intervju att ?Vi har inte råd att bevilja oss
förmåner på bekostnad av konkurrenskraften? och tar som exempel
läkemedelsförmånen om det blir ändringar i ägarstruktur men hänvisning till
kostnadsbesparingar.

 • Här tänker Anders Borg fel. Det är ett alltför
  kortsiktigt resonemang, menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Sverige gör
  sig mån om att vara en välfärdsstat och i detta ligger bl a att vi har en
  fortsatt bra utveckling av vården och behandlingar inom denna. Idag är
  läkemedelsutvecklingen global. Här gäller det att vi tänker inte bara kostnader
  i ett led utan även ser att det finns förutsättningar för att vara attraktiva
  globalt sett i utveckling och utvärdering av nya och befintliga behandlingar.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Telefon 08 ? 723 50 42