Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

​”Inför re-certifiering för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal”

2020-11-06

importerad-mynewsdesk-bild

I ett remissvar till utredningen om ett sammanhållet system för kunskapsbaserad vård lyfter Apotekarsocieteten vikten av obligatorisk fortbildning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig och nödvändig för alla professioner inom hälso- och sjukvården. När utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård nu har utretts poängterar Apotekarsocieteten vikten av att kompetensutvecklingen för hälso- och sjukvårdspersonal säkerställs.

I sitt remissvar till utredningen föreslår därför Apotekarsocieteten att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal regelbundet ska genomgå obligatorisk fort- och vidareutbildning för att bibehålla sin legitimation. Där skulle till exempel re-certifiering av legitimationen kunna vara ett sätt att garantera att tillräcklig fort- och vidareutbildning getts och inhämtats.

– Utvecklingen går fort vilket gör att det finns stor mängd ny kunskap som behöver nå hela vägen ut till professionerna, samtidigt som kraven på vårdproduktion är hög. Flera andra länder i Europa har infört system för re-certifiering, något som Sverige bör titta närmare på och ta lärdom av, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

– Det finns olika sätt att göra detta på och i grunden handlar det om att stimulera till fortbildning, något som även blir en förutsättning för att få behålla sin legitimation. Det är viktigt att poängtera att det blir arbetsgivarens ansvar att ge förutsättningarna för detta, säger Karin Meyer.

Även betydelsen av den kliniska forskningen lyfts i remissvaret. När hälso- och sjukvården, inklusive kunskapsstyrningen av densamma, nu ställer om till att bedrivas alltmer i primärvården och i hemmet är det viktigt att den kliniska forskningen inkluderas omställningen. Apotekarsocieteten poängterar i sitt remissvar därför vikten av att primärvården riggas för att högre utsträckning kunna erbjuda sina patienter deltagande i kliniska studier.

– För patienterna handlar det om möjligheten att få tillgång till bästa möjliga läkemedel och behandlingar – oavsett var i landet man bor. Det är också viktigt för kompetensutvecklingen inom hälso- och sjukvården och samhället i stort att Sverige ligger i framkant när det gäller klinisk forskning, säger Karin Meyer.

I remissvaret betonas också öppenvårsapotekens roll i hälso- och sjukvården. Apotekarsocieteten föreslår därför att apoteken blir en lagstadgad del av hälso- och sjukvården. Dessutom bör det finnas system för hur legitimerade apoteksfarmaceuter kan ta del av samma information som förskrivare för att kunder/patienter ska få så samstämmig information som möjligt.

Läs hela Apotekarsocietetens remissvar här.