Forskning för jämlik hälsa – Lindängenprojektet

Malmö Universitet – Allmänna Sjukhuset - sal U216 Jan Waldenströms gata 25, Malmö, Skåne, Sverige
Hybrid Hybrid Evenemang

Ny spännande tvärvetenskaplig forskning för jämlik hälsa och bättre läkemedelsanvändning – Lindängenprojektet Skånska kretsens första föreläsning 2024 handlar om ett unikt, tvärvetenskapligt och innovationsinriktat forskningsprogram (Lindängenprojektet) som just nu pågår […]