Ny sökning

Är du inte nöjd med resultatet nedan kan du göra en ny sökning

89 sökresultat för: Karin Meyer

3

Nominera till Scheelepriset 2019 senast 15 september

Vem ska föräras 2019 års Scheelepris? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele.
– Mer än en gång har Scheelepristagare så småningom också fått Nobelpriset, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar.

4

Apotekarsocieteten: Bra med införandet av Oredlighetsnämnd för forskning men förtydliga kring samarbete med andra aktörer

Betänkandet ” Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” har varit på remiss.
– Då utredningens förslag ska gälla forskning vid alla statliga universitet och högskolor har vi i vårt remissvar lyft vikten av att förtydliga ansvarsfördelningen vid forskningssamarbete med andra aktörer, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

5

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier.
Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Övrig har fokus på Sverige som life science nation respektive optimering av läkemedels nytta.

8

Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får […]

10

Ungt nordiskt samarbete på Wallingatan

Idag fick Apotekarsocieteten besök av 2018 års Pinsedeltagare. Farmacistudenter från de nordiska länderna ses under 4 dagar och i år är det Uppsala och Sverige som är värd. Nordiskt samarbete […]