Ny sökning

Är du inte nöjd med resultatet nedan kan du göra en ny sökning

107 sökresultat för: Karin Meyer

3

Karin Meyer lämnar styrelseuppdrag

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Anledningen är att Läkemedelsverkets jurister gjort bedömningen att även om Apotekarsocieteten är en oberoende organisation, så […]

6

Nominera till Scheelepriset 2019 senast 15 september

Vem ska föräras 2019 års Scheelepris? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele.
– Mer än en gång har Scheelepristagare så småningom också fått Nobelpriset, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar.

7

Apotekarsocieteten: Bra med införandet av Oredlighetsnämnd för forskning men förtydliga kring samarbete med andra aktörer

Betänkandet ” Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” har varit på remiss.
– Då utredningens förslag ska gälla forskning vid alla statliga universitet och högskolor har vi i vårt remissvar lyft vikten av att förtydliga ansvarsfördelningen vid forskningssamarbete med andra aktörer, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

8

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier.
Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Övrig har fokus på Sverige som life science nation respektive optimering av läkemedels nytta.