Ny sökning

Är du inte nöjd med resultatet nedan kan du göra en ny sökning

94 sökresultat för: Karin Meyer

3

Nominera till Scheelepriset 2019 senast 15 september

Vem ska föräras 2019 års Scheelepris? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele.
– Mer än en gång har Scheelepristagare så småningom också fått Nobelpriset, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar.

4

Apotekarsocieteten: Bra med införandet av Oredlighetsnämnd för forskning men förtydliga kring samarbete med andra aktörer

Betänkandet ” Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” har varit på remiss.
– Då utredningens förslag ska gälla forskning vid alla statliga universitet och högskolor har vi i vårt remissvar lyft vikten av att förtydliga ansvarsfördelningen vid forskningssamarbete med andra aktörer, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

5

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier.
Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Övrig har fokus på Sverige som life science nation respektive optimering av läkemedels nytta.

7

Snabbspår för viktiga för att saktas ner

Det var rubriken på ett debattinlägg på SvDDebatt  den 28 oktober kring det snabbspår till svensk legitimation för farmaceuter som via s k främjandemedel möjliggjorts under senare år. Artikeln vill visa på att detta […]

9

Kvalificerat uppdrag för priskommittén som utser 2019 års Scheele-pristagare

Nu börjar arbetet med att utse 2019 års Scheele-pristagare. Uppdraget har ålagts en nomineringskommitté som presenterar sitt förslag för Apotekarsocietetens styrelse. Slutgiltigt beslut om pristagare och motivering fattas vid styrelsens möte i december.

Apotekarsocieteten kan i år glädjas åt att 1994 års Scheele-pristagare, Gregory Winter, belönats med 2018 års Nobelpris i kemi.

10

Nobelpris till tidigare Scheelepristagare

I går onsdag tilldelades den brittiska forskaren Gregory Winter nobelpriset i kemi för sin utveckling av effektiva antikroppar – forskning som haft stor betydelse för framtagandet av nya läkemedel för […]