Ny sökning

Är du inte nöjd med resultatet nedan kan du göra en ny sökning

104 sökresultat för: Karin Meyer

6

Apotekarsocieteten: Bra med införandet av Oredlighetsnämnd för forskning men förtydliga kring samarbete med andra aktörer

Betänkandet ” Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” har varit på remiss.
– Då utredningens förslag ska gälla forskning vid alla statliga universitet och högskolor har vi i vårt remissvar lyft vikten av att förtydliga ansvarsfördelningen vid forskningssamarbete med andra aktörer, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

7

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier.
Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Övrig har fokus på Sverige som life science nation respektive optimering av läkemedels nytta.

8

Glad sommar önskar Apotekarsocieteten!

Tack alla för gott samarbete under våren och vi ser fram emot att ses igen i höst. Nästa vecka är Apotekarsocieteten på plats i Almedalen där VD Karin Meyer deltar i ett […]

9

Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får […]