Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocietetens Scheele-pristagare hyllas av världsauktoriteter i Stockholm

2017-06-20

När mottagaren av Apotekarsocietetens Scheele-pris, Charles L. Sawyers, hyllas med ett eget symposium i Stockholm i höst, är världsstjärnor på plats som föreläsare. Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Att så många världsnamn tackat ja till att medverka borgar för ett symposium av högsta vetenskapliga kvalitet, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Scheele-priset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

I höst föreläser bland andra Douglas Hanahan, en pionjär inom molekylär onkologi som bland mycket annat skrivit artikeln The Hallmarks of cancer, en milstolpe inom forskningen om tumörceller som citerats i över 25 000 referentgranskade artiklar. Professor Hanahan är verksam vid Swiss Institute for Experimental Cancer Research i Lausanne, och är inte minst känd för sitt mångåriga samarbete med framlidne legendaren Judah Folkman som ledde till banbrytande insikter om angiogenes.

Pristagaren Charles L. Sawyers är professor vid prestigetyngda Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Hans bedrifter omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan få bukt med problematiken. Programmet för Scheele-symposiet 2017, som arrangeras på Svenska Läkaresällskapet den 16 november, bjuder på föreläsare specialiserade på dessa cancerformer, resistensproblematik och målstyrd behandling.

Symposiets tema ligger väl i linje med Apotekarsocietetens fokus under hösten. Organisationen fokuserar då på resistensutveckling, en fråga som gäller betydligt fler områden än antibiotika.

– Det är en bred och oerhört viktig fråga som rimmar väl med vår vision att göra Sverige kunnigare om läkemedel, säger Karin Meyer.

I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day den 15 november där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med professor Sawyers.

Scheele-priset består av en medalj och en prissumma om 200 000 kronor.

Bland talarna på 2017 års Scheele-symposium märks, utöver ovan nämnde Douglas Hanahan:

Mireille Cantarini, mångårig Senior Medical Director på AstraZeneca i Storbritannien, numera på Sandigrey Clinical Ltd
Lars Bullinger, University of Ulm, Tyskland

Henrik Grönberg, Karolinska Institutet (se även artikel i Pharma Industry där Henrik Grönberg kommenterar Sawyers banbrytande insatser inom läkemedelsutveckling på cancerområdet: Unik läkemedelsbragd ger Apotekarsocietetens Scheele-pris)

Bertrand Tombal, Cliniques Universitaires Saint-Luc/Universite Catholique de Louvain, Bryssel, Belgien

Karim Fizazi, Institut Gustave Roussy, Villejuif, Frankrike

Scheelepriset går till Charles l Sawyers

Hela programmet till Scheelesymposiet hittar du här

För mer information kontakta Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, telefon 0768 55 96 48, karin.meyer@apotekarsocieteten.se