Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Uppdaterad GPP för en god läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning

2015-06-17

Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten presenterar idag en helt reviderad version av God apotekssed (GPP). God apotekssed tar sikte på apotekens kvalitetsarbete och överbryggar oklarheter mellan de regelverk som styr verksamheten, och den praktiska verklighet som farmaceuter möter varje dag i sitt arbete.

– Den nya versionen av God apotekssed positionerar apoteken som en viktig del i hälso- och sjukvården. Allt större fokus måste läggas på samarbete mellan vårdens olika professioner för att hitta rationella lösningar. Målet är att på apotek och inom sjukvårdsfarmacin förbättra rådgivningen, läkemedelsanvändningen, och öka patientsäkerheten, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– När läkemedel är den valda behandlingen är apoteken sista ledet innan individen ska använda sitt läkemedel. Apotekens farmaceuter har en viktig funktion i att säkerställa att du som användare är införstådd med hur läkemedlet ska användas och GPP är ett verktyg för att apoteken tillsammans med vården hittar bra processer för detta, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Den första GPP:n i Sverige antogs hösten 2011 och är en branschgemensam vägledning för den farmaceutiska verksamheten. Den svenska GPP:n baseras på en internationell standard formad av Världshälsoorganisationen WHO, och FIP den internationella farmaceutfederationen. I den uppdaterade versionen har branschen velat ta sin utgångspunkt i hur framtidens farmaci ska se ut. Dessutom har ett nytt kapitel om sjukvårdsfarmaci lagts till.

– Det kommer ständigt nya rapporter om hur felaktig läkemedelsanvändning skapar problem för patienterna och vården, samtidigt som det kostar skattebetalarna uppemot 20 miljarder per år. God apotekssed är ett stöd för att öka apotekens och sjukvårdsfarmacins bidrag till en bättre läkemedelsanvändning. Målsättningen med GPP:n är att den ska användas på apotek och inom sjukvårdsfarmacin för att exempelvis diskutera konkreta patientfall utifrån och dra lärdomar om vad som hade kunnat göras bättre, säger Robert Svanström.

– Det blir allt tydligare att gränserna mellan öppen- och slutenvård är på väg att suddas ut och mer vård utförs i hemmet vilket ställer nya krav på alla inblandade professioner, även farmaceuter. För att säkerställa en god läkemedelsanvändning bör processer för detta utgå från patientens behov och här är kan farmaceuter bidra med mycket, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

För mer information:

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
08 – 723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Birgitta Karpesjö, kommunikationschef hos Apotekarsocieteten
08-723 50 42
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening
070-52 11 256
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se