Våra priser

Apotekarsocieteten har i dagsläget tio olika priser som delas ut inom följande områden:

Vetenskapliga priser

Scheelepriset
Gunnar Källrots stipendium
Läkemedelskemiska priset

Bästa doktorsavhandling

GaBi-priset
The Phabian Award
The Rosenön Award

Stimulera utveckling av ämnesområden

Bengt Danielsson föreläsningar
Bästa kundinsats på apotek
Rune Lönngrenpriset
Bästa patientinformation

Kontakt

Se kontaktpersoner under respektive pris.