Tillbaka
Nyheter

Hon skrev årets bästa avhandling

2020-10-15

Malin Källsten, forskare i analytisk kemi, får Apotekarsocietetens utmärkelse Phabian-priset för att ha lagt fram årets bästa doktorsavhandlingen inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys. Malin Källsten lade fram sin avhandling om analysmetoder för antikroppskonjugat i mars i år vid Uppsala universitet.

Med sin avhandling om metoder för att analysera antikroppskopplade läkemedel tog Uppsalaforskaren Malin Källsten hem årets upplaga av Apotekarsocietetens utmärkelse Phabian-priset.

Så kallade antikroppskonjugat, det vill säga aktiva substanser kopplade till antikroppar, har inneburit stora framsteg inom läkemedelsutvecklingen. Med tekniken kan läkemedel riktas mer precist mot de mål där de ska utöva sin effekt, något som bland annat används i vissa cancerbehandlingar.

Avhandling om analysmetoder

En utmaning är dock att säkerställa att rätt mängd läkemedel är kopplat till antikropparna – både för att effekten ska vara tillräckligt god och för att inte dosen ska bli för hög. Dosen står nämligen i direkt relation till hur mycket läkemedel som är bundet till och frisätts per antikropp.

Metoder för att analysera och utvärdera detta har varit fokus för Malin Källsten, forskare i analytisk kemi, de senaste åren. I mars i år lade hon fram avhandlingen ”Development and evaluation of analytical techniques for antibodies and antibody-drug conjugates” vid Uppsala universitet – en avhandling som nu belönas med utmärkelsen Phabian-priset från Apotekarsocieteten.

Grattis, hur känns det?
– Tack! Det känns bra och roligt och jag är väldigt ödmjuk inför att få detta pris, säger Malin Källsten.

Phabian-priset delas ut av Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsanalys. Årets utmärkelse ges med motiveringen att avhandlingen innebär ”betydelsefull forskning om analytiska verktyg för framtida läkemedel mot cancer och andra svåra sjukdomar”. Förutom äran består priset av ett stipendium på 25 000 kronor och ett år som hedersledamot i sektionen.

Ökat intresse för antikroppskonjugat

Malin Källsten berättar att intresset för antikroppskopplade läkemedelsbehandlingar, på engelska antibody drug conjugates (ADC), är stort och har ökat de senaste åren.

– I dag finns det sju sådana läkemedel godkända av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det är framför allt inom cancerbehandling som tekniken utvärderas, men man tittar även på andra områden, säger Malin Källsten.

Hur ska du fira utmärkelsen?
– Det är ju svårt just nu med tanke på pandemin, så jag har lagt det lite på framtiden när det finns mer möjligheter. Jag har inte kunnat fira min disputation än riktigt heller, så det får bli samtidigt.

I samband med prisutdelningen i Apotekarsocietetens bibliotek höll Malin Källsten en föreläsning om sitt forskningsområde. Som medlem i Apotekarsocieteten kan du se en inspelning av Malin Källstens föreläsning och andra föreläsningar om analys av antikroppsbaserade läkemedel som hölls vid samma tillfälle. Länk till inspelningen hittar du här.

Vill du veta mer om hur du blir medlem i Apotekarsocieteten kan du läsa här.